Administrator

Administrator

Các nhà xe tuyến Sài Gòn – Kiên Giang

TUYẾN SÀI GÒN – KIÊN GIANG
Tổng hợp tất cả các nhà xe đang phục vụ tuyến này. Mong hữu ích cho các bạn, nhất là những ngày lễ tết.
Tips: Nên đi xe trong khung giờ 23h – 24h30. Thời gian di chuyển khoản 6 tiếng, đến bến tàu Rạch Giá vừa mờ sáng. Trầm tỉnh ăn sáng và mua vé tàu, không quá sớm hoặc quá muộn.

PHƯƠNG TRANG

 

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây từ 1h đến 23h45 Rạch Giá từ 1h đến 24h
 • Điện thoại : 08 38309309 – 077 3691691

MAI LINH

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : 8h-11h13h-16h-21h-23h
 • Điện thoại : 08 39393939

TUYẾT HON

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến :  Liên hệ
 • Điện thoại : 08 22391288 – 0977 663663 – 077 3960960 – 077 3864129 – 077 6254369

TÂN HỒNG PHƯỚC

 • Lịch trình : Vị Thanh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Vị Thanh 6h Hà Tiên 1h20
 • Điện thoại :  0711 3876759 – 0989636131 – 0918766772

ANH DUY

 • Lịch trình : Đồng Nai – Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Đồng Nai 3h Rạch Giá 12h
 • Điện thoại : 077 3506024 – 0919 742347

CÔ BA HÒ

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 0919 514006 – 0913 637232

ĐỒNG PHƯỚC

 • Lịch trình : Tây Ninh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Tây Ninh 17h Hà Tiên 17h15
 • Điện thoại : 066 3813666

DIỆU

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 077 3610610 – 077 3612612 – 077 3836084 – 0913 993119

HOÀNG VŨ

 • Lịch trình : Rạch Giá – Bình Dương
 • Giơ xuất bến : Rạch Sỏi 5h30-6h30 Bình Dương 6h-7h
 • Lịch trình : Rạch Giá – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 4h30-7h30 Bến Cát 4h-5h
 • Lịch trình : Hà Tiên – Bình Dương – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Hà Tiên 16h Bến Cát 20h
 • Điện thoại : 077 3917756 – 0918 812995 – 0906 925599 – 0903 763893 – 0906 925566

ÚT CƯỜNG

 • Lịch trình : Châu Đốc – Kinh Tám Ngàn – Rạch Giá
 • Lịch trình : Châu Đốc – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Châu Đốc 5h30 Rạch Giá 11h30
 • Điện thoại : 076 3575453 – 0913 675815 – 0918 614427

TƯ TÝ

 • Lịch trình : Hà Tiên – Rạch Giá – Bình Dương – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Rạch Giá 4h30-5h30-7h30-17h30 Bến Cát 5h30-19h Bình Dương 6h-7h15
 • Điện thoại :  077 3836362 – 0918 747484 – 0918 841060 – 0944 416526

HỒNG HOA

 • Lịch trình : Khánh Bình (An Giang) – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Khánh Bình 6h Hà Tiên 1h
 • Điện thoại : 0918 515972 – 0168 8004658

HẢI HẬU

 • Lịch trình : Rạch Giá – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  0918 006647

CHÂU HÀ

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 077 3921139 – 0947 693636 – 0918 006645 – 0909 454157 – 0909 524499

NGUYÊN DŨNG

 • Lịch trình : Hà Tiên – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 3852073 – 08 37520126

THÀNH TÀI

 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 20h Vũng Tàu 19h30
 • Điện thoại : 0913 792404 – 0914 212626

THẢO BẰNG

 • Lịch trình : Bến Tre – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến Tre 7h30 Hà Tiên 7h05
 • Điện thoại : 075 3850354 – 0913 721721 – 0919 378272

TẤN

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây 7h-8h-19h-20h Hà Tiên 7h-8h-9h-22h
 • Điện thoại :  077 3852047 – 077 3852050 – 0918 311151 – 0913 994298 – 0919 044499

KIỀU DIỄM

 • Lịch trình : Hà Tiên – Bến Tre
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 3856463 –  0918 322138 – 0918 749344

BA DŨNG

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : Tắc Cậu 7h-20h Sài Gòn 9h-15h
 • Điện thoại : 077 3837207 – 0913821095 – 0918006970

DUY QUANG

 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 6507374 – 0939 949997

ĐỨC THIÊN

 • Lịch trình : Rạch Giá – Sài Gòn – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : 8h-20h
 • Điện thoại :  077 2234999 – 0919 553399 – 0983 620243

BA MINH

 • Lịch trình : Cầu Kè – Rạch Giá – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Cầu Kè 4h Hà Tiên 16h30
 • Lịch trình : Trà Vinh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Trà Vinh 4h50 Hà Tiên 19h
 • Điện thoại :  074 3867089 –  0913 155157

LÊ VỐN

 • Lịch trình : Cà Mau – Rạch Sỏi
 • Lịch trình : Cà Mau – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  0918 157742 – 0949 682654 – 0906 070221

NGỌC TUYẾT

 • Lịch trình : Vũng Tàu – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Vũng Tàu 2h30-3h-3h30 Rạch Giá 19h-21h Rạch Sỏi 19h30-20h
 • Điện thoại :  064 3862158 – 0913 947795 – 0913 949640 – 0913 948835

NGỌC TRINH

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-8h-17h-19h-20h Hà Tiên 7h-9h-22h
 • Điện thoại : 0918 258169 – 0903 746128

KUMHO SAMCO

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây 9h30-11h-15h30-21h-22h Hà Tiên 7h50-11h-20h20-21h10-22h30
 • Lịch trình : Sài Gòn – Hòn Chông
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 11h Hòn Chông 21h30
 • Lịch trình : Sài Gòn – Kiên Lương
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 11h-15h30-20h45 Kiên Lương 9h-22h-22h15
 • Điện thoại :  08 35112112 – 08 38338180 -Hà Tiên: 077 3959797 Hòn Chông: 077 3704477 Kiên Lương: 077 3704343

HOÀNG HẢI QUÂN

 • Lịch trình : Bình Dương – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 17h30 Bến Cát 19h
 • Điện thoại : 077 3835281 – 0907 661166 – 0913 994400

NHƯ NGỌC

 • Lịch trình : Hà Tiên – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Hà Tiên 18h15 Vũng Tàu 19h
 • Điện thoại :  0917 227827
 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Giá 19h30 Vũng Tàu 2h15
 • Điện thoại :  0918 663344
 • Lịch trình : Rạch Sỏi – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 19h Vũng Tàu 17h
 • Điện thoại :  0913792404
 • Lịch trình : An Minh (Kiên Giang) – Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu)
 • Giờ xuất bến : An Minh 16h Long Hải 2h
 • Điện thoại : 0937 444899
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Bài viết tương tự

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of